Πολιτική Επιστροφών

H επιστροφή των προιόντων μπορεί να γίνει για τους παρακάτω 3 λόγους: 

1. Επιστροφή λόγω άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης  

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντάς μας το προϊόν. 
 Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον: 

  • το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν και βρισκεται σε κατάσταση μεταπώλησης 
  • η σχετική δήλωσή σας γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοσή του σε εσάς γραπτά στο email cs@mobiapple.gr

Έξοδα Αποστολής  

Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω Δήλωσής σας για Υπαναχώρηση σε σημεία παραλαβής που σας υποδεικνύουμε. 

Έλεγχος & Επιστροφή Χρημάτων 

Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλήφθηκε το προιόν από εμάς. 

2. Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι άλλο από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του από εσάς. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και στην περίπτωση των καινουριων προιόντων στην πλήρη αυθεντική άθικτη συσκευασία. 

Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με το cs@mobiapple.gr προκειμένου εν συνεχεία και να σας αποστείλουμε το σωστό προϊόν. 

3. Επιστροφή λόγω επίκλησης ελαττώματος (DOA)

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε γιατί θεωρείτε ότι είναι ελλατωματικό, απευθυνθείτε στο cs@mobiapple.gr  εντός 2 ημερολογιακών ημερών προκειμένου να γνωστοποιήσετε την περίπτωσή σας και να λάβετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες κατευθύνσεις και πληροφορίες.  

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από τους συνεργαζόμενους τεχνικούς όπου και θα έχετε τις παρακάτω επιλογές: 
-αντικατάσταση του προιόντος με άλλο διαθέσιμο της αρεσκείας σας της ίδια αξίας η με αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων σε εσάς ή καταβολή της διαφοράς από εσάς για προιόντα διαφορετικής αξίας 
-μερική επιστροφή χρημάτων και διατήρηση του εμπορεύματος 
-ολική επιστροφή του ποσού καταβολής και επιστροφή του εμπορεύματος σε εμάς 

Οδηγίες για παραλαβή των εμπορευμάτων σας 

Θα πρέπει κατά την παραλαβή να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά του προϊόντος προς εσάς. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία κατά την παραλαβή ή αμέσως μετά την παραλαβή παρακαλούμε μιλήστε άμεσα με τον μεταφορέα ή μεταφορική που το παραλαμβάνεται μην προχωρήσετε στην παραλαβή του προϊόντος. 
Στην περίπτωση που διαπιστώσετε πρόβλημα μετά την παραλαβή, παρακαλούμε άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +302103003037 και αποστείλεται μας email cs@mobiapple.gr

Θα πρέπει κατά την παραλαβή να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά του προϊόντος προς εσάς. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία κατά την παραλαβή ή αμέσως μετά την παραλαβή παρακαλούμε μιλήστε άμεσα με τον μεταφορέα ή μεταφορική που το παραλαμβάνεται μην προχωρήσετε στην παραλαβή του προϊόντος. 

Στην περίπτωση που διαπιστώσετε πρόβλημα μετά την παραλαβή, παρακαλούμε άμεσα όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο +302103003037 και αποστείλεται email cs@mobiapple.gr με τις σχετικές φωτογραφίες, γνωστοποιώντας μας το πρόβλημα , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος για πιθανή ζημία κατά την παράδοση του προϊόντος, ώστε εν συνεχεία να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και προχωρήσουμε το σχετικό σας αίτημα για επιστροφή του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι χρόνοι εκτίμησης της ύπαρξης ζημίας κατά τη μεταφορά επαφίονται στην επιφορτισμένη με την πραγματογνωμοσύνη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία που πραγματοποίησε την παράδοση.