Εγγύηση

Κάθε καινούριο προϊόν συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» (service centers) και η οποία έρχεται να σας καλύψει επιπρόσθετα των νομίμων δικαιωμάτων σας.  

Για τα μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα προιόντα π.χ κινητά τηλέφωνα ,ταμπλέτες, φορητοί Η/Υ , έξυπνα ρολόγια, και όπου δεν ύπάρχει εναπομείναντα εγγύηση του κατασκευαστή ,παρέχεται εγγύηση από έως και 12 μήνες και αναγράφεται ευκρινώς στην απόδειξη αγοράς σας